Temalekplatser – lek och kulturhistoria

Stockholms stad Se allt

Temalekplatser – lek och kulturhistoria

Kom och möt den annorlunda lekplatsen, byggd utifrån platsens kulturhistoriska miljö. Södermalms temalekplatser skapar an fantasifull och lärorik lekmiljö.