Rinkeby-Kista exempel Samverkan

Stockholms stad Se allt

Rinkeby-Kista exempel Samverkan

Chefer från stadsdelsförvaltning, Jobbtorg, arbetsförmedling, skolor och närpolis träffas regelbundet i en områdesgrupp för att samordna insatser för äldre ungdomar (16-25 år) som annars lätt hamnar "mellan stolarna".