Järva-Andan - Mentorer

Stockholms stad Se allt

Järva-Andan - Mentorer

Järva-Andan är ett nätverk för företag, föreningar och myndigheter som stadsdelsförvaltningarna tagit initiativ till. Här skapas kontakter. Filmen visar företag som har mentorsprogram i gymnasiet.