Rinkeby-Kista exempel Kvalitet i förskolan

Stockholms stad Se allt

Rinkeby-Kista exempel Kvalitet i förskolan

Kvarnens förskolor i Rinkeby jobbar systematiskt med kvalitet i sitt arbete, att fånga upp idéer, genomföra och utvärdera dem. Som verktyg används tankekartor och protokoll.