Onsdagshistorier på Stadsarkivet våren 2015 - Trailer

Stadsarkivets föredrag Se allt

Onsdagshistorier på Stadsarkivet våren 2015 - Trailer

Välkommen till Onsdagshistorier!

Varje onsdag klockan ett bjuds det på populära föreläsningar och spännande historier på Stadsarkivet, från 4 februari till 3 juni våren 2015.

Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Kom och hör stadens historiker och arkivarier berätta!
Till Onsdagshistorier kan du inte förboka biljett och det är först till kvarn som gäller.

Onsdagshistorier våren 2015:

Bellman, Stjerncrantz och Kexél. Onsdag 4 februari kl. 13
Tre fritänkare som ställdes inför rätta i 1770-talets Stockholm.
Mats Hayen, Fil. dr, Stadsarkivet

När Guds ord nådde soldatlägret. Onsdag 11 februari kl. 13
Stockholmsofficeren,landsortspredikanten och de värnpliktiga vid 1900-talets början.
Elin Malmer, Fil. dr, Stockholms universitet

Borgare och bönhasar i stormaktstidens Stockholm. Onsdag 18 februari kl. 13
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens folkliv? Hör den osannolika historien om hur stadens tänkeböcker återupptäcktes.
Peeter Mark, Enhetschef, Stadsarkivet

Krigsmotstånd under stormaktstiden. Onsdag 25 februari kl. 13
Hur blev Sveriges aggressiva krigarstat ett land där fred kom att råda i över 200 år?
Joakim Scherp, Fil. dr, Stockholms universitet

Stadsarkitekt in i döden. Onsdag 4 mars kl. 13
På 1700-talet styrde Johan Eberhard Carlberg upp Stockholms byggande. Lyssna på historien om hans gärning och arv.
Lennart Ploom, Stadsarkivarie

Vad visste Sverige om Förintelsen före krigsslutet 1945? Onsdag 11 mars kl. 13
Om informationen som spreds till Sverige under andra världskriget.
Mattias Tydén, Fil. dr, Stockholms universitet

Stockholms sopor – en 1900-talshistoria. Onsdag 18 mars kl. 13
Frågan om hur stadens sopor bäst skulle hanteras var en växande och över tid skiftande utmaning för stadens renhållning.
Ylva Sjöstrand, Fil. dr, Stockholms universitet

Heliga Birgitta och slaskvattnet i Gamla stan. Onsdag 25 mars kl. 13
En berättelse om Heliga Birgitta och hennes fantastiska uppenbarelser.
Roger Andersson, Fil. dr, Stockholms universitet

En radikal flickskola. Onsdag 1 april kl. 13
Anna Sandströmskapade en modern flickskola baserad på nya idéer. Här fanns ökad fokus påpraktiska ämnen och humaniora. Möt grundaren och hennes elever från början av1900-talet.
Lena Wiorek, Arkivarie, Stadsarkivet

Stockholms mest festande ungkar. Onsdag 8 april kl. 13
”Baler,baler, baler!” Hör hovmannen Erik af Edholms minnen av en tid när adelsroller omstöptes och ståndsriksdagen dog.
Bo Eriksson, Fil. dr, Stockholms universitet

Hur gatorna bytte namn. Onsdag 15 april kl. 13
Hur hittar du bland stadens historiska gator och kvarter? Vad hände vid namnrevisionen 1885 och vad låg bakom förändringen?
Johan Nordinge, Arkivarie, Stadsarkivet

Kvinnor får röst. Onsdag22 april kl. 13
Motstånd, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
Christina Florin, Professor emeritus, Stockholms universitet

Fader okänd. Onsdag 29 april kl. 13
Om Stockholms föräldralösa barn och deras många gånger händelserika liv. Men går det verkligen att hitta förlorade föräldrar?
Peter Salomonsson, Arkivarie, Stadsarkivet

Slav hos nordafrikanska pirater
Onsdag 6 maj kl. 13
Stockholms sjöfart och sjömän i Medelhavet 1700–1800.
Leos Müller, Professor, Stockholms universitet och Centrum för maritima studier

Livet påuppfostringsanstalten. Onsdag 13 maj kl. 13
Om de vanartiga pojkarna på Åkerbrukskolonin Hall och hur det gick för dem sedan.
Johanna Lidén, Arkivarie, Stadsarkivet

Bland fattiga, sjukliga och usliga änkor. Onsdag 20 maj kl. 13
Möt sjömansänkorna som sökte hjälp av Sjömanshuset på 1700-talet.
Maria Nyman, Universitetslektor, Stockholms universitet

Att odla sin trädgård. Onsdag 27 maj kl. 13
Koloniträdgårdarna uppkom främst för att förbättra levnadsvillkoren för stressade storstadsbor.Vad kan man hitta om kolonisterna på Stadsarkivet?
Solveig Larsson, Arkivarie, Stadsarkivet

Stockholmarna och deras bödlar. Onsdag 3 juni kl. 13
Om bödlarnas värv och värld i 1500- och 1600-talens Stockholm.
Annika Sandén, Fil. dr, Stockholms universitet

Musik: "Seasons" by Anitek (www.soundcloud.com/anitek)