Inspirationsseminarium Mat för äldre

Seminarium och föreläsningar Se allt

Inspirationsseminarium Mat för äldre

Onsdagen den 26 november 2014 anordnade äldreförvaltningen ett inspirationsseminarium kring mat och måltider inom äldreomsorgen.