Studentskrivningar & studentexamen - en historisk föreläsning med Sara Backman Prytz

Stadsarkivets föredrag Se allt

Studentskrivningar & studentexamen - en historisk föreläsning med Sara Backman Prytz

Hur tog man studenten i början av förra seklet? Vad skulle eleven göra för att få bra betyg? Vilka ämnen ville lärarna att man skulle skriva om? Sara Backman Prytz, utbildningshistoriker vid Uppsala universitet berättar, bland annat utifrån studentskrivningar - en typ av handling som det finns rikligt av nere i Stadsarkivets magasin.

Föreläsningen ägde rum på Stadsarkivet den 13 november 2014, under en kväll på temat "Var skolan bättre förr?"