För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att följa rutiner för hygien och...
En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som...
Hör om hur Stadsmuseets miniatyr av Klarakvarteren tillverkades och om modellbyggarkonstens...
A film in English with information about personal protective equipment. To reduce the risk of the...
Information in English about basic hygiene procedures in elderly care: workwear, hand hygiene and...