Välkommen till digital visning av förskolan Klintbacken 11, Klintbacken 11 Bromma.