En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som...
För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att följa rutiner för hygien och...