Eva och Digit or die önskar en god jul samt presenterar kommande program inför 2021.