Del 3: Hur får vi plasten cirkulär? Lagstiftning och standarder, Kristin Geidenmark Olofsson från...
En film om Världsarvet Skogskyrkogården 100 år.
Del 2: Tillsatser i plast; behov, användning, funktion, klassificering, problem och reglering,...
Del 1: Introduktion till stadens olika planer och mål om plast ur ett kemikalieperspektiv, Anne...