Möt Dmitri Plax, författare och översättare, Lena Sundström, journalist och författare, och...
Skådespelare läser utvalda texter av belarusiska författare på Stadsbiblioteket. Texterna är...
Skådespelare läser utvalda texter av belarusiska författare på Stadsbiblioteket. Texterna är...
Vi använder kropp och röst till olika rytmiska inslag och jobbar med bland annat puls, takt,...