Projektledare Eva Camél Fuglseth presenterar höstens utbildningsprogram i Digit or Die.