Modulen som beskrivs finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1079
Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 31 augusti. Bland annat...