Utdelningen av hederspriserna i kultur, Cullbergpriset, Bellmanpriset och Nelson Mandelapriset...