Visning av förskolan Bonden på Bondegatan 31, Södermalm.