Visning av förskolan Lyckan på Wollmar Yxkullsgatan 19–21a, Södermalm. Förskolan Lyckan
Visning av förskolan Malmgården på Anders Reimers väg 7, Södermalm. Förskolan Malmgården
Visning av förskolan Sagan på Reimersholmsgatan 69, Södermalm. Förskolan Sagan
I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Den grönblå majoriteten höll den 29 april en digital informationsträff för att informera om läget...
I den här filmen får du se hur man skapar en individuell lärlogg i Planering Bedömning i...
Beskrivning av stödet till skolorna inom ESF-projektet BLIVA