Rumi skrev poesi under 1200-talet. Han var en kärlekens poet, som ofta lyfts fram som ett exempel...