1906 togs ryssen Ivan Fedorowitsch Petroff in på polisförhör i Stockholm. I förhöret utfrågades...