Med utgångspunkt från en kabarésscensritning i polisens arkiv berättar Stadsarkivets Mats Hayen...
Här kan du se hur ett Zoom-möte kan gå till med en lärare från Kulturskolan Stockholm.
Du får...
Presentation av projektet BLIVA 2020 till 2022