Tre medarbetare berättar om sitt yrke, hur de trivs på Norrmalms stadsdelsförvaltning och vilken...
Under 1940-talets världskrig ville tre svenska nazistorganisationer hyra Forsgrénska...