I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Bland sömmerskor,...
Var gick gränsen mellan husaga och misshandel? Kunde husbonden avskeda tjänstefolk när det...