Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Under 2019 har Ekens aktivitetscenter anordnat matcirkel för seniorer