Skolans nya narrativ - Peter Bragner, grundskolechef område 3
Centrala licensavtal hos Digitala Lärresurser (f.d. Programbanken) - Linda Engman
Uppdateringar kring GSIT2.0 och Skolplattformen - Eric Flyxe och Peter Åkerberg
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor