Mikael Ahnell, Head of sales på Local market group berättar om Integrationspakten.
Integrationspakten är ett initiativ i Stockholm stad för ökad integration på arbetsmarknaden.
Film om integrationspakten, ett initiativ för ökad integration på arbetsmarknaden i Stockholm.