Robotar i klassrummet? Pauline Nobel och Andrey Shupliakov
Aktuellt på Medioteket med Josef Sahlin
Hur är jag rektor i Skolplattformen? Christina Ernstson och Martin Abramson
Skyddade personuppgifter och informationssäkerhet, Kristiina Olausson och Noor Mousawi
Lokalt kundansvariga hos Fujitsu, Malin Åberg och Stefan Säflund