Presentation av Kungsholmens kommunala förskolor.
Sofia Gessler Doberhof, biträdande enhetschef på sociala avdelningen på Södermalm, berättar om...