Lisa Jansson, enhetschef, berättar om informationsskärmarna på Tanto aktivitetscenter.
Behöver du råd eller stöd i ditt föräldraskap? Vi på föräldrarådgivningen i Spånga-Tensta vänder...