Moderator: Niclas Westin, avdelningschef
Deltagare:
David Phillips, kommunikationsexpert...
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
Modernisering av sociala system - En dag med digitala stöd.