Det sena 1800-talet var en tid då olika sociala reformrörelser arbetade för att förbättra...