Medborgarkontoret 2.0. Robin Rahman, utvecklingschef, och...
OpenLab och Design Thinking-metoden. Ivar Björkman,...
Dela aktuell driftinformation. Isabel Evensen Landström,...
Sätra vård och omsorgsboende. Annelie Birath & Yvonne...
Att styra för ökad innovationsförmåga. Catharina...
Varför jobba med innovation? Vilken strategi har...
Stockholms stads idésluss. Christine Oljelund,...
Inspirationsseminarium om innovation. Inledning av...