På 1600-talet fanns det en stor samisk befolkning runt...
Inköpssupport för stadens medarbetare.