På 1600-talet fanns det en stor samisk befolkning runt Mälarområdet. I Stockholm arbetade många...
Inköpssupport för stadens medarbetare.