Tillbakadragen, anspråkslös och tyst. Så beskrevs en av...