Tillbakadragen, anspråkslös och tyst. Så beskrevs en av huvudpersonerna i det som kom att kallas...