Omvärldsspaning - Teddy Söderberg samt avslutning
Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar - Andreas Fredricsson
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael Fallmo
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento samt avslutning