Omvärldsspaning - Teddy Söderberg samt avslutning
Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar -...
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael...
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento...