De pälsbeklädda medarbetarna är utbildade terapihundar och jobbar i äldreomsorgen på Södermalm....