Äldrekuratorerna på Kungsholmen ger ökad trygghet till äldre. I filmen presenterar de sitt arbete...
4. Omvärldsspaning - Lise-Lott "Lotta" Larsson, Lena Gällhagen Ulla-Karin Lundgren
3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund
3. Planera och bedöma (PoB) - Henrik Sundblom
2. Digitalisering i förskolan - Katrin Jäverbring