Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.
Äntligen kan Stadsmuseet öppna igen med en ny utställning. Med avstamp i 1500-talets Stockholm...