Filmen handlar om hur ett kollegium kan arbeta i Teams och Sharepoint.
Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och kommunicera i Teams
Filmen förklarar hur vårdnadshavare till barn och elever i Stockholm stads kommunala verksamhet...