Filmen visar hur du skapar en planering i Skolbanken inne i Planering och bedömning