The film strategy of Stockholm aims at increasing the competitiveness of the private sector,...
Åsa Dahlin och Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret och Lena Berg från...