Emma Holmqvist, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet....
Presentation av Sverker Henriksson i samband med seminarium om social hållbarhet.