I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt utvecklingssamtalsunderlag i verktyget...
I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal i verktyget Planering och bedömning i...
En översikt av verktyget Planering och Bedömning
En guide till hur du kan se sammanställningar i Närvarohanteringen
En genomgång av hur närvarolistan fungerar i närvarohanteringen