Karin Kock var professor och nationalekonom. År 1947 blev...
I dagböcker kan vi följa hur en person upplevt sin samtid...