Stockholms stads filmstrategi syftar till att öka konkurrenskraften för näringsliv, skapa...