Samtal med politiker från Stockholms stads kulturnämnd, arrangerat i samarbete med Svensk...