Linda Hamnes, enhetschef biståndsenheten avdelningen för...