Linda Hamnes, enhetschef biståndsenheten avdelningen för äldreomsorg på Södermalms...