hur det går till att fylla i en tillfällig ändring i skolplattformens närvaro/frånvarosystem,...
hur det går till att fylla i ett en-veckas-schema i skolplattformens närvaro/frånvarosystem,...