Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever ofta att det är svårt att berätta om sin...