Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever...