Genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga...